Xuất bản thông tin

null Những kết quả nổi bật của Đảng bộ các cơ quan Đoàn thể

Chi tiết bài viết Tin tức

Những kết quả nổi bật của Đảng bộ các cơ quan Đoàn thể

Thời gian qua, Đảng bộ các cơ quan đoàn thể luôn bám sát các Nghị quyết của Đảng và chủ trương, chỉ thị, định hướng của Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện phối hợp tổ chức thực hiện nhiều mô hình, hoạt động an sinh xã hội, vận động nhân dân tham gia xây dựng Nông thôn mới mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân và cộng đồng.

Đảng bộ các cơ quan đoàn thể huyện hiện có 33 đảng viên sinh hoạt tại 3 chi bộ. Để thực hiện đạt các chỉ tiêu, Nghị quyết của Đại hội đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ đã kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội cấp trên và Nghị quyết cấp mình để lãnh đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan. Tập trung nâng cao chất lượng công tác dân vận và hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát với cơ sở, phù hợp với nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tập trung thực hiện công tác vận động hội viên thực hiện duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM, trong đó có mô hình 5 không 3 sạch và đã mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Đối với Hội Nông dân thì tập trung vận động hội viên phát triển kinh tế gia đình, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới, triển khai các mô hình cải tạo vườn tạp, vận động nông dân chuyển đổi cây trồng phù hợp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để giảm giá thanh, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Bên cạnh đó, MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội còn phối hợp tổ chức thực hiện nhiều mô hình, hoạt động an sinh xã hội, vận động nhân dân tham gia xây dựng Nông thôn mới mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân và cộng đồng như mô hình tổ hợp tác; “Nuôi heo đất”, hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế, mua bảo hiểm y tế, xây dựng phong trào “khởi nghiệp”, chung sức xây dựng Nông thôn mới, tết quân dân, góp phần xây dựng huyện Tháp Mười đạt các tiêu chí huyện Nông thôn mới trước 01 năm so với Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra. Cụ thể, trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đã vận động hơn 217 tỷ đồng để xây dựng cầu, xây mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, tặng quà, học bổng, xe đạp, cấp phát thuốc miễn phí và tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác phát triển đảng viên được cấp ủy quan tâm thường xuyên, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng được thực hiện đúng quy trình, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ các cơ quan đoàn thể huyện Tháp Mười đề ra nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với các tiêu chí xây dựng NTM, đô thị văn minh và công tác giảm nghèo; Nâng cao chất lượng công tác dân vận theo Kết luận số 96 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp; Thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội./.

Nguyễn Thu