Xuất bản thông tin

null Đảng bộ xã Mỹ Đông lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đột phá trong phát triển tế - xã hội

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng bộ xã Mỹ Đông lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đột phá trong phát triển tế - xã hội

Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Trong những năm qua, Đảng bộ xã Mỹ Đông đã lãnh đạo Nhân dân trong xã thực hiện tốt nhiệm vụ đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Trong phát triển kinh tế, xã Mỹ Đông tập trung nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, xây dựng hệ thống giao thông nội đồng đảm bảo phục vụ sản xuất, đồng thời vận động Nhân dân trong xã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp theo mô hình sản xuất hàng hoá quy mô lớn, giảm giá thành, tăng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao, quy trình sản xuất tập trung theo đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh công tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp, tạo đầu vào ổn định cho nông dân. Nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp là triển khai thực hiện nhiều mô hình sản xuất mang hiệu quả như mô hình sản xuất lúa lý tưởng; sản xuất lúa bền vững, chọn Ấp 4, Ấp 5 làm vùng nguyên liệu tập trung sản xuất lúa giống liên kết với các công ty, vận động nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng và mang lại lợi nhuận cao cho nông dân. Nói về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tại chi bộ ấp, ông Phạm Văn Đẹp Bí thư chi bộ Ấp 5 xã Mỹ Đông cho biết:

“Sau khi tiếp thu nghị quyết của Đảng ủy, chi bộ có xây dựng kế hoạch triển khai toàn bộ cán bộ Đảng viên và Nhân dân tổ chức thực hiện Nghị quyết. Về kinh tế, vận động nhân dân làm giống chất lượng cao, áp dụng khoa học kỹ thuật, cấy lúa bằng máy, bón phân vùi, áp dụng 3 giảm 3 tăng để giảm giá thành, tăng năng suất, liên kết bao tiêu sản phẩm đầu ra để tạo được thị trường tiêu thụ ổn định cho nhân dân, giúp Nhân dân cải thiện được cuộc sống. Về văn hóa - xã hội, phát động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới như vận động thu gom rác thải bảo vệ thực vật, rác thải sinh hoạt, phát quang làm hàng rào cây xanh các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, tạo cảnh quan nông thôn. Về đời sống nhân dân hiện nay rất được cải thiện, qua một nhiệm kỳ qua mức thu nhập bình quân đạt 69 triệu/người/năm. Trong ấp hiện nay còn 2 hộ nghèo được bảo trợ xã hội, tỷ lệ 0,2%”

Để người dân đồng thuận cao trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn đáp ứng các tiêu chí xã Nông thôn mới, Đảng bộ xã cũng quan tâm quán triệt cho các đảng viên phải làm gương, đi đầu trong các phong trào tại địa phương để người dân noi theo. Bên cạnh đó, xã Mỹ Đông cũng quan tâm xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể, quan tâm củng cố, nâng chất hoạt động của các HTX trên địa bàn, nhằm phát huy tốt vai trò của HTX trong tổ chức sản xuất và hoạt động theo hướng đa dịch vụ, đáp ứng nhu cầu sản xuất của xã viên và nông dân, đồng thời làm tốt vai trò cầu nối với các doanh nghiệp ký hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa cho nông dân. Hiện nay, xã Mỹ Đông có 4 HTX đang hoạt động hiệu quả và duy trì liên kết sản xuất giống và lúa hàng hóa với các công ty với diện tích trên 1.000ha/năm. Đảng viên Nguyễn Văn Hùng, Đảng bộ xã Mỹ Đông cho biết:

“Từng đảng viên thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội, về phát triển kinh tế, về cơ sở vật chất xây dựng nội đồng nông thôn, về liên kết sản xuất của các Hợp tác xã với các công ty rất ổn định, mỗi năm đều tăng lên diện tích sản xuất giống cho các công ty. Hiện nay ở xã Mỹ Đông 4 hợp tác xã đều liên kết hết với các công ty để tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân. Thứ hai là dự án VnSAT đối với Hợp tác xã Thắng lợi và hợp tác xã Mỹ Đông 2 thì được hỗ trợ thợ xây dựng cơ sở vật chất của các hợp tác xã, thứ ba nữa về đời sống nhân dân hiện nay rất ổn định, vì lúa sản xuất giống lợi nhuận rất cao. Tới đây chắc có lẽ phải từng bước thực hiện liên kết cho nó khép kín, khỏi cò lái vô để phá giá trong sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân

Trong 5 năm qua, cùng với nguồn vốn của Nhà nước và sự đóng góp của Nhân dân, xã Mỹ Đông đã tập trung đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn trên 20km, giao thông nội đồng trên 14km và kiên cố hóa nội đồng được 4,3km. Tổ chức thi công xây dựng 20 công trình xây dựng cơ bản tổng số tiền trên 70 tỷ 700 triệu đồng. Trong đó, Nhân dân đóng góp trên 940 triệu đồng và hiến trên 20.000 mét vuông đất để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tạo điều kiện cho nông dân sản xuất, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, góp phấn phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người dân. Tính đến đầu năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của xã Mỹ Đông ước đạt 54,5 triệu đồng/người/năm, vượt 5,5 triệu đồng so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Ông Nguyễn Thanh Hòa Bí thư - Chủ tịch xã Mỹ Đông cho biết:

“Thực hiện Nghị quyết khóa 12 của Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020 xã có một số điểm nổi bật, thứ nhất là thực hiện cơ bản đạt các tiêu chí của nông thôn mới nâng cao, thứ hai là hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất đã được nâng chất, hầu hết các tuyến đường phục vụ cho sản xuất cơ giới hóa đã đi trên đồng ruộng. Về liên kết tiêu thụ hàng năm liên kết trên 1.000 hecta, đặc biệt trong đó ứng dụng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất một số mô hình tiêu biểu như mô hình canh tác lúa lý tưởng, mô hình tiết kiệm nước, dự án SRP- sản xuất lúa bền vững, những một số ứng dụng này góp phần tăng thu nhập tập cho người dân thời gian qua”

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Đảng bộ xã Mỹ Đông tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp của Tỉnh gắn với xây dựng Nông thôn mới, nâng chất các mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở các hợp tác xã, phấn đấu giữ vững diện tích liên kết tiêu thụ, nâng cao hiệu quả sản xuất theo hướng hiện đại, chú trọng sản xuất lúa chất lượng cao, áp dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, cơ giới hóa vào sản xuất. Phát triển sản xuất theo hướng sản phẩm “sạch, an toàn”, các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025./.

Nguyễn Thu