Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác cải cách hành chính huyện Tháp Mười năm 2023

Trang chủ Tin tức

Tổng kết công tác cải cách hành chính huyện Tháp Mười năm 2023

Sáng ngày 22/12/2023, UBND huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) huyện Tháp Mười năm 2023. Chủ tịch UBND huyện – Đoàn Thanh Bình chủ trì Hội nghị.

Năm 2023, huyện Tháp Mười tập trung xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Chỉ số CCHC trên địa bàn huyện. UBND huyện đã đề ra 08 lĩnh vực, 18 mục tiêu, 26 nhiệm vụ và 39 hoạt động cụ thể, đến nay đã triển khai thực hiện 26/26 nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, huyện đã hoàn thành đúng hạn và trước hạn 63/63 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Trong năm, nhiều mô hình hay, hiệu quả được triển khai và nhân rộng như: Mô hình “6 trong 1” của UBND thị trấn Mỹ An, Mô hình “Một cửa không treo – hồ sơ không đọng” kết hợp với hỗ trợ, hướng dẫn người dân chuyển đổi số của UBND xã Thạnh Lợi, Mô hình “Công dân điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tháp Mười” của Văn phòng HĐND và UBND huyện,...

Huyện tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, sử dụng hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nhất là phần mềm một cửa, phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo điều hành, ứng dụng hiệu quả phần mềm Phòng họp không giấy. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn cấp xã và huyện đều đạt trên 99%. Các ngành huyện, UBND các xã, thị trấn đang đẩy mạnh việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC, số lượng hồ sơ số hóa ngày càng tăng lên, cấp huyện đạt trên 60% hồ sơ; cấp xã đạt 86,9%.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện - Đoàn Thanh Bình yêu cầu các ban ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện CCHC, tăng cường tuyên truyền; chú trọng công tác chuyển đổi số liên quan đến CCHC. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu, trao đổi nghiệp vụ để giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng; triển khai và nhân rộng mô hình hay, hiệu quả; đồng thời có kế hoạch CCHC cụ thể trong thời gian tới.

Dịp này, có 05 tập thể được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2023.

Bt: Hoàng Kha