Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Ký giao ước thi đua năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Ký giao ước thi đua năm 2022

Ngày 10/3/2022, huyện Tháp Mười tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021; phát động và ký giao ước thi đua năm 2022.

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng các ngành, đơn vị  nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác thi đua giúp huyện hoàn thành mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Qua phong trào thi đua, đã giúp tăng thu nhập bình quân đầu người từ 55 triệu đồng lên 60 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 1,83%.

Năm 2022, Tháp Mười có 06 khối, cụm thi đua, đại diện các cụm khối thi đua đã ký giao ước thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như xây dựng xã, huyện nông thôn mới nâng cao, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp,... Năm nay, ngoài kế hoạch thi đua năm 2022 với 10 nội dung thi đua, huyện Tháp Mười còn phát động phong trào thi đua cải cách hành chính với 03 kế hoạch cụ thể như: các địa phương, đơn vị phải ban hành kế hoạch lãnh, chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao tỷ lệ sử dụng mức độ công trực tuyến mức độ 3,4 và phải có giải pháp, sáng kiến mới, có hiệu quả về cải cách hành chính. 03 kế hoạch về cải cách hành chính sẽ được tính điểm trong tiêu chí đánh giá chính quyền.

Năm 2022 là năm quan trọng để thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ, vì vậy, Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Quý yêu cầu các cụm, khối thi đua cần phát động phọng trào thi đua ở đơn vị thật hiệu quả; nên xây dựng những mô hình thi đua cụ thể để khắc phục những hạn chế gắn với nhiệm vụ của ngành; trong công tác bình xét cần rõ ràng, thực chất, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng thành tích, đúng thời điểm, nhất là khen thưởng chuyên đề, đột xuất để kích thích phong trào thi đua.

Trong hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước cũng được khen thưởng.

Bt + Hình: Thúy Ly