Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo huyện Tháp Mười tiếp doanh nghiệp tại Quán cà phê nông dân trong khuôn viên Huyện ủy

Chi tiết bài viết CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Lãnh đạo huyện Tháp Mười tiếp doanh nghiệp tại Quán cà phê nông dân trong khuôn viên Huyện ủy

Sáng ngày 22/3/2021, tại Quán cà phê nông dân trong khuôn viên Huyện ủy Tháp Mười, Lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện đã tiếp các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Huyện  ủy, UBND huyện đã nghe các doanh nghiệp trao đổi về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian qua và phương án kinh doanh sản xuất trong thời gian tới. Theo đó, các doanh nghiệp dự kiến thành lập Công ty Cổ phần Hội doanh nhân trẻ Tháp Mười để giới thiệu, trưng bày sản phẩm đặc trưng của Tháp Mười cũng như các sản phẩm do các Doanh nghiệp sản xuất và chế biên.

Sau khi nghe phương án kinh doanh của các doanh nghiệp, Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện cũng đóng góp nhiều ý kiến về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời đề nghị Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng dự án cụ thể, huyện sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuê mặt bằng để phát triển dự án./.

BT: NGUYỄN THU- HÌNH:  VŨ CHIẾN