Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Họp chuyên đề về cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tháp Mười – Họp chuyên đề về cải cách hành chính

Nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, UBND huyện Tháp Mười tổ chức họp chuyên đề về công tác này.

Trong cuộc họp, các đơn vị đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính để bàn giải pháp tháo gỡ. Ngoài ra, UBND huyện cũng đã ban hành 08 kế hoạch liên quan đến việc cải cách thủ tục hành chính, trong đó, có kế hoạch số 1806/KH-UBND ngày 08/4/2022 về khắc phục các hạn chế, tồn tại và giải pháp nâng cao chỉ số CCHC năm 2022, kế hoạch đã phân tích cụ thể các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt điểm hoặc bị trừ điểm, nguyên nhân dẫn đến các hạn chế, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị phụ trách các tiêu chí và phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về các nội dung mà cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Từ đầu năm đến nay, có 02 đơn vị có mô hình mới là mô hình “3 trong 1” về cấp giấy chứng tử, xóa tên người mất trong sổ hộ khẩu và chi trả mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội của Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ An và mô hình tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Ủy ban nhân dân xã Hưng Thạnh.

Lãnh đạo huyện cũng nhắc nhở các đơn vị, địa phương chưa xây dựng kế hoạch khắc phục, niêm yết công khai và cập nhật kịp thời các thủ tục hành; tiếp tục phát huy các mô hình có hiệu quả và nghiên cứu các mô hình, sánh kiến mới; khắc phục những hạn chế trong kiểm soát thủ tục hành chính; các đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải quyết tâm trong lãnh đạo điều hành, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện và khắc phục hạn chế.

Dịp này, có 06 tập thể có thành tích tốt trong triển khai thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 được khen thưởng.

Bt + Hình: Thuý Ly