Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Chủ tịch UBND huyện khảo sát hoạt động Bộ phận Một cửa

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Chủ tịch UBND huyện khảo sát hoạt động Bộ phận Một cửa

Nhằm nâng cao kết quả đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) và Chỉ số hài lòng trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Quý cùng lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện đến khảo sát hoạt động tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện (Bộ phận Một cửa huyện).

Tại Bộ phận Một cửa, các lãnh đạo trao đổi với nhân viên Tiếp nhận và Trả kết quả về nhiệm vụ chuyên môn, những thuận lợi và khó khăn trong thời gian qua, từ đó có hướng giải quyết và khắc phục. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Quý còn yêu cầu các nhân viên đảm bảo thực hiện xử lý hồ sơ đúng quy định, quy trình; cập nhật thời gian thực hiện hồ sơ để đảm bảo kết quả được giải quyết và trả đúng hạn; nâng cao thái độ phục vụ, đồng thời đẩy mạnh hướng dẫn cho tổ chức và công dân thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4,...

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu đảm bảo thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, do thân nhiệt và đeo khẩu trang trước khi vào Bộ phận Một cửa. Đề nghị Bưu điện huyện bố trí ngồi giữ khoảng cách, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả tại nhà, dịch vụ công mức độ 3, 4...

Biên tập: Hoàng Kha