Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Tập huấn kiến thức chuyển đổi số ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Tập huấn kiến thức chuyển đổi số ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Ngày 17/11/2022, UBND huyện Tháp Mười phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn kiến thức chuyển đổi số ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tham dự có trên 80 cán bộ các phòng, ban chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn và Hợp tác xã, Hội quán trên địa bàn huyện.

Tại buổi tập huấn, Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Việt Nam (Công ty RYNAN) đã triển khai hướng dẫn các ứng dụng, cách dùng nền tảng chuyển đổi số ngành nông nghiệp; các trình tự, quy trình báo cáo, nhập, xuất dữ liệu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn từ cấp xã, cấp huyện. Bên cạnh đó Công ty RYNAN còn giới thiệu một số nội dung có liên quan đến phân hệ nền tảng chuyển đổi số đang triển khai xây dựng thuộc phạm vi quản lý cấp xã, huyện.

Buổi tập huấn nhằm giúp cán bộ, công chức các đơn vị có cách nhìn mới trong việc ứng dụng công nghệ số ngành nông nghiệp; từng bước thực hiện thành công Đề án Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Bt: Hoàng Kha