Xuất bản thông tin

null Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

Sáng ngày 25/02/2021, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự điểm cầu huyện Tháp Mười có thành viên Ủy ban bầu cử huyện và các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu các văn bản liên quan đến công tác bầu cử bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 như: việc lãnh đạo bầu cử; tổ chức bầu cử; công tác nhân sự; hướng dẫn bầu cử về: mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thông tin, tuyên truyền. Qua đó, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao, bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, các quy định của pháp luật, các kế hoạch triển khai, hướng dẫn về công tác bầu cử, để tập trung nghiên cứu, triển khai tốt công tác bầu cử.

Cũng tại Hội nghị tập huấn, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tham gia thảo luận, đề xuất kiến nghị, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong công tác bầu cử, để các đơn vị có liên quan giải đáp trực tiếp. Trường hợp nội dung vượt quá thẩm quyền, Bộ Nội vụ sẽ ghi nhận để báo cáo cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản đến các địa phương trong thời gian sớm nhất.

Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức trong 01 ngày là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021./.

Biên tập: Hoàng Kha