Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Thạnh Lợi và Hưng Thạnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Thạnh Lợi và Hưng Thạnh

Sáng ngày 06/4/2021, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh đến kiểm tra công tác bầu cử tại xã Thạnh Lợi và Hưng Thạnh.

Qua kiểm tra, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười đánh giá các xã đã thực hiện tốt các bước chuẩn bị bầu cử đúng tiến độ, thời gian quy định, đồng thời đề nghị xã Thạnh Lợi và Hưng Thạnh cần kiểm tra danh sách cử tri, đặc biệt là đối với các trường hợp cử tri đi làm ăn xa cần điều tra lại, xác định kỹ thông tin để bổ sung vào danh sách niêm yết cử tri, tránh bỏ sót. Tiếp tục tuyên truyền bầu cử thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, tổ nhân dân tự quản, loa truyền thanh lưu động để Nhân dân biết và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử, chuẩn bị tốt Hội nghị hiệp thương lần 3 để chốt danh sách người ứng cử theo quy định. Tăng cường công tác an ninh trật tự, bảo vệ danh sách cử tri tại các điểm niêm yết, đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Lê Tính