Xuất bản thông tin

null Xã Đốc Binh Kiều khẩn trương rà soát danh sách cử tri

Chi tiết bài viết Tin tức

Xã Đốc Binh Kiều khẩn trương rà soát danh sách cử tri

Khẩn trương rà soát danh sách cử tri, đẩy mạnh công tác tuyên truyền là nội dung trao đổi của Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện do bà Trần Thị Quý - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBBC huyện làm Trưởng đoàn với UBBC xã Đốc Binh Kiều về công tác chuẩn bị bầu cử.

Bên cạnh đó, UBBD huyện còn đề nghị UBBC xã Đốc Binh Kiều tăng cường đảm bảo an ninh trật tự địa phương trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử; trong đó cần chú trọng đến việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung vận động cử tri đi bầu cử để đạt được tỷ lệ cao nhất.

Tại xã Đốc Binh Kiều có 7 Khu vực bầu cử và 7 Tổ bầu cử. Số lượng đại biểu HĐND được bầu là 27, UBBC xã đã tiếp nhận được 53 hồ sơ người ứng cử đạt tỷ lệ 100%. Số cử tri qua rà soát đến thời điểm hiện tại là trên 8.900. Hiện danh sách cử tri đã được niêm yết tại trụ sở UBND xã, Nhà văn hóa, các khu vực đông dân cư và đang được tiếp tục rà soát, bổ sung. Công tác hiệp thương lần 3, rà soát tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên cũng đang được chuẩn bị thực hiện./.

Biên tập: Hoàng Kha