Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Mỹ Hòa

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Mỹ Hòa

Chiều ngày 06/4/2021, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh tiếp tục đến kiểm tra công tác bầu cử tại xã Mỹ Hòa.

Xã Mỹ Hòa có 07 Khu vực bầu cử và 07 Tổ bầu cử. Số lượng đại biểu HĐND được bầu là 26. Số cử tri qua rà soát là 7.063. Đến thời điểm này xã Mỹ Hòa đã thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử đúng tiến độ, đảm bảo quy định. Danh sách cử tri đã được niêm yết tại trụ sở UBND, các ấp và khu vực đông dân cư.

Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh đã kiểm tra trực tiếp tại điểm niên yết danh dách cử tri tại trụ sở UBND xã và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của UBBC xã Mỹ Hòa, đồng thời yêu cầu xã tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ ở các giai đoạn tiếp theo. Chú trọng việc tuyên truyền sâu rộng đến người dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia bầu cử. Tiếp tục rà soát danh sách cử tri đi làm ăn xa bổ sung vào danh sách niêm yết cử tri đúng và đầy đủ theo quy định. Làm tốt công tác bảo vệ danh sách cử tri tại các điểm niêm yết, chuẩn bị tốt Hội nghị hiệp thương lần 3. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự phục vụ tốt cho ngày bầu cử 23/5 sắp tới./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Lê Tính