Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Đốc Binh Kiều

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Đốc Binh Kiều

Ngày 16/4/2021, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Tháp Mười và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đến kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại xã Đốc Binh Kiều.

Theo báo cáo, việc triển khai thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn xã Đốc Binh Kiều đúng quy định, tiến độ và kế hoạch đề ra.  Xã có 07 khu vực bầu cử và 07 Tổ bầu cử. Số lượng đại biểu HĐND được bầu là 27, tổng số cử tri qua rà soát là 8.674 cử tri. Đến thời điểm này xã đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn lập danh sách chính thức 46 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã theo quy định. Việc niêm yết danh sách cử tri thực hiện hoàn thành đúng theo quy định. Công tác tuyên truyền bầu cử được xã chủ động triển khai đa dạng với nhiều hình thức phong phú, thu hút sự quan tâm của cử tri và người dân.

Qua kiểm tra, giám sát, ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của xã Đốc Binh Kiều, đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo bầu cử xã lưu ý sau hiệp thương lần ba tổ chức họp Ủy ban bầu cử xã thực hiện các bước tiếp theo đúng lộ trình. Quan tâm rà soát danh sách cử tri, bổ sung niêm yết danh sách cử tri kịp thời, đúng quy định. Đối với những cử tri là người khuyết tật, người già neo đơn không có điều kiện đến khu vực bỏ phiếu, xã cần chủ động liên hệ, có phương án hỗ trợ linh động, đảm bảo thời gian quy định. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ danh sách cử tri và các ứng cử viên để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Bt: Nguyễn Thu