Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Mỹ An

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Mỹ An

Chiều ngày 14/4/2021, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Tháp Mười và Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đến kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại xã Mỹ An.

Xã Mỹ An có 07 khu vực bầu cử và 07 Tổ bầu cử. Số lượng đại biểu HĐND được bầu là 25, số cử tri qua rà soát là 5.815 cử tri. Đến thời điểm này xã Mỹ An đã thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử đúng tiến độ. Danh sách cử tri đã được niêm yết xong, chuẩn bị Hiệp thương lần 3 để lập danh sách người ứng cử Hội đồng nhân dân cấp xã theo quy định.

Qua kiểm tra, giám sát, ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện yêu cầu Ban chỉ đạo bầu cử xã Mỹ An lưu ý lập danh sách niêm yết cử tri phải dễ nhìn, dễ đọc, phía dưới danh sách niêm yết cử tri phải có địa chỉ, số điện thoại, người phụ trách tiếp nhận điều chỉnh thông tin của cử tri phản ánh, có phương án bảo vệ danh sách niêm yết cử tri tại các khu vực bỏ phiếu. Đối với những cử tri không có điều kiện đến khu vực bầu cử bỏ phiếu, xã cần chủ động liên hệ, có phương án hỗ trợ linh động, đảm bảo thời gian quy định. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Bt: Nguyễn Thu