Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Trường Xuân

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Trường Xuân

Sáng ngày 08/4/2021, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh đến kiểm tra công tác bầu cử tại xã Trường Xuân.

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh lưu ý xã Trường Xuân tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri đúng, kịp thời. Làm tốt công tác công tác tuyên truyền bầu cử để Nhân dân biết tham gia bỏ phiếu bầu cử đầy đủ, đúng thời gian quy định, lãnh đạo thực hiện tốt Hội nghị hiệp thương lần 3. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự phục vụ tốt cho ngày bầu cử.

Xã Trường Xuân có 07 Khu vực bầu cử và 07 Tổ bầu cử. Số lượng đại biểu HĐND được bầu là 26. Số cử tri qua rà soát là 6.618 cử tri. Đến thời điểm này xã Trường Xuân đã thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử đúng tiến độ, đảm bảo quy định. Danh sách cử tri đã được niêm yết tại trụ sở UBND xã, Nhà văn hóa Ấp và khu vực đông dân cư./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Lê Tính