Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác bầu cử xã Mỹ Quí và Mỹ Đông

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Kiểm tra công tác bầu cử xã Mỹ Quí và Mỹ Đông

Sáng ngày 05/4/2021. Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Tháp Mười do ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác bầu cử tại xã Mỹ Quí và Mỹ Đông.

Đoàn đã kiểm tra các vấn đề liên quan đến việc ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử; thành lập Ban chỉ đạo, hồ sơ ứng cử, tổ chức các hội nghị hiệp thương, thành phần nhân sự thực hiện công tác bầu cử; tiến độ triển khai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, công tác chuẩn bị niêm yết danh sách cử tri tại địa phương.

Qua kiểm tra, ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện yêu cầu Ban chỉ đạo các xã tiếp tục bám sát kế hoạch và hướng dẫn của Luật Bầu cử để đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, kế hoạch đề ra. Trước khi niêm yết danh sách cử tri cần phải rà soát lại cho chính xác. Các Ban, tổ bầu cử đảm bảo đúng thành phần, đối với trường hợp người ứng cử Đại biểu HĐND cấp xã có đơn khiếu nại cần phải giải quyết nhanh, đảm bảo đúng trình tự về khiếu nại bầu cử, chuẩn bị tốt công tác hiệp thương lần 3, triển khai công tác bầu cử đảm bảo đúng quy định./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Lê Tính