Xuất bản thông tin

null Công tác chuẩn bị bầu cử ở Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Công tác chuẩn bị bầu cử ở Tháp Mười

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào ngày chủ nhật 23/5/2021, đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước, vì vậy công tác chuẩn bị bầu cử được Huyện ủy Tháp Mười quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra thành công.

Để công tác bầu cử diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo đúng quy định, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, Huyện ủy Tháp Mười chỉ đạo UBND huyện, các tổ chức chính trị -xã hội và cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền về bầu cử, triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, trên sóng phát thanh, trang thông tin điện tử huyện, cổ động trực quan... Ông Đinh Minh Dũng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng bầu cử huyện Tháp Mười cho biết:

 “Huyện đã triển khai tuyên truyền về pháp luật bầu cử, ngày bầu cử trong toàn dân, quyền và nghĩa vụ đối với công dân, tiêu chuẩn cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND cấp huyện, xã. Qua đó cho thấy quyền ứng cử và quyền đề cử của các cơ quan chức năng đã được thực hiện một cách nghiêm túc”

Qua công tác tuyên truyền, cử tri đã hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật về bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân trong quá trình bầu cử, từ đó tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại nơi cư trú, chờ đến ngày bầu cử tham gia đi bầu đầy đủ để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Ông Trần Ngọc Ẩn, Khóm 4 thị trấn Mỹ An nói:

“Đến ngày bầu cử tranh thủ đi sớm để bầu cử cho đúng giờ, lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng, có năng lực, trình độ để lo cho dân, đó là nguyện vọng của cử tri chúng tôi”.

Qua thực hiện các bước quy trình bầu cử huyện Tháp Mười đã ấn định số đơn vị bầu cử cấp huyện là 11, cấp xã là 88, số lượng đại biểu được bầu cấp huyện là 33, cấp xã là 346. Số khu vực bỏ phiếu: 88; Số cử tri 95.385, đã lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 và tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử huyện Tháp Mười đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai công tác bầu cử tại các xã, thị trấn, kịp thời chấn chỉnh sai sót, hướng dẫn các địa phương thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử đảm bảo đúng quy định. Ông Đinh Minh Dũng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng bầu cử huyện Tháp Mười cho biết:

“ Đến thời điểm hiện nay công tác bầu cử đã triển khai các bước, thành lập Ban Chỉ đạo, ban, tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu, có thể nói rằng về các văn bản của trung ương huyện đã tổ chức thực hiện rất nghiêm túc, đã tiến hành hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ 2, hiện nay đã cho các ứng cử viên thực hiện thấy ý kiến cử tri nơi cư trú và sắp tới chuẩn bị hiệp thương lần thứ 3”

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự quan tâm ủng hộ của Nhân dân, tin rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Tháp Mười sẽ thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày một vững mạnh, phồn vinh./.

Bt: Nguyễn Thu