Xuất bản thông tin

null Tháp Mười triển khai thực hiện mô hình Không gian hành chính phục vụ

Trang chủ Tin tức

Tháp Mười triển khai thực hiện mô hình Không gian hành chính phục vụ

Nhằm triển khai có hiệu quả Mô hình “Không gian hành chính phục vụ” tại huyện Tháp Mười, UBND huyện vừa có văn bản yêu cầu Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tùy theo điều kiện thực tế, có hình thức tổ chức thực hiện Mô hình phù hợp.

Trong đó, đảm bảo việc Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường và đa dạng hóa các kênh tiếp xúc, gặp gỡ người dân, doanh nghiệp để lắng nghe, trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và các vấn đề khác có liên quan để xử lý hoặc tham mưu UBND huyện xử lý kịp thời theo đúng quy định.

Mô hình “Không gian hành chính phục vụ” được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp từ đầu năm 2023. Qua 01 năm triển khai, Mô hình đã chứng minh tính khả thi, hiệu quả, thiết thực; tạo được hiệu ứng truyền thông tích cực trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hình ảnh chính quyền thân thiện, phục vụ, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp của tỉnh Đồng Tháp.

Bt: Hoàng Kha