Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác cải cách hành chính xã Trường Xuân

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra công tác cải cách hành chính xã Trường Xuân

Chiều ngày 15/7/2020, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện vừa đến kiểm tra việc thực hiện CCHC tại UBND xã Trường Xuân.

Đoàn đã đến kiểm tra các nội dung: việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát, trách nhiệm giải quyết và công bố, công khai TTHC; việc ứng dụng các phần mềm; kỷ luật, kỷ cương và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; lưu trữ các loại hồ sơ và công tác văn thư,...

Qua buổi kiểm tra, Đoàn ghi nhận các kết quả thực hiện công tác CCHC của xã Trường Xuân, cũng như các đề xuất, kiến nghị của xã. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra yêu cầu xã cần lưu ý một số vấn đề như: công khai, cập nhật đầy đủ, kịp thời các TTHC tại Bảng niêm yết; nhận đúng thành phần hồ sơ khi thực hiện TTHC với tổ chức, công dân; ứng dụng tốt phần mềm Dịch vụ công trực tuyến và ký số 2 lớp trong quá trình sử dụng phần mềm Quản lý văn bản. Qua kết quả kiểm tra, Đoàn cũng yêu cầu lãnh đạo UBND xã Trường Xuân đề ra biện pháp khắc phục, nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới./.

Hoàng Kha