Xuất bản thông tin

null Xã Thạnh Lợi ứng dụng tốt phần mềm Một cửa điện tử

Chi tiết bài viết Tin tức

Xã Thạnh Lợi ứng dụng tốt phần mềm Một cửa điện tử

Sáng ngày 17/7/2020, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện đã đến kiểm tra việc thực hiện CCHC tại UBND xã Thạnh Lợi.

Thời gian qua, lãnh đạo xã Thạnh Lợi đã tập trung chỉ đạo công tác CCHC, khắc phục các hạn chế của năm 2019 và đạt được nhiều kết quả, trong đó nổi bật là việc ứng dụng tốt phần mềm Một cửa điện tử, công khai đầy đủ các TTHC, đảm bảo xử lý và trả hồ sơ đúng hẹn, thực hiện chữ ký số 2 lớp trong phần mềm quản lý văn bản.

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận những kết quả mà xã Thạnh Lợi đã đạt được, bên cạnh đó Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu xã Thạnh Lợi cần thực hiện một số nội dung như: chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện tốt phần mềm Quản lý văn bản, kết hợp với ký số 2 lớp, lập đầy đủ hồ sơ công việc; tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; phối hợp với Bưu điện xã triển khai mô hình nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà, tạo điều kiện cho người dân thực hiện TTHC dễ dàng, tiết kiệm thời gian; nâng cao thái độ phục vụ và sự hài lòng của tổ chức, người dân, góp phần thực hiện tốt công tác CCHC của xã nói riêng và của huyện nói chung./.

Hoàng Kha