Xuất bản thông tin

null Xã Hưng Thạnh thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

Xã Hưng Thạnh thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), đồng thời đã khắc phục những hạn chế trong năm 2019 đó là đánh giá của Đoàn kiểm tra công tác CCHC tại xã Hưng Thạnh vào sáng ngày 15/7/2020.

Sau khi nghe các ngành chuyên môn báo cáo kết quả kiểm tra, lãnh đạo UBND xã và các công chức chuyên môn xã đã giải trình, đồng thời cũng đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra như: khắc phục các lỗi trên phần mềm Dịch vụ công trực tuyến và phần mềm khảo sát sự hài lòng của tổ chức, công dân; cập nhật lại công chức phụ trách các lĩnh vực trên các phần mềm.

Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả công tác CCHC của xã Hưng Thạnh trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Đoàn đề nghị xã cần lưu ý một số vấn đề như: Tiếp tục duy trì và tạo cảnh quan trụ sở văn minh, xanh – sạch – đẹp, quan tâm trang bị cơ sở vật chất tạo điều kiện cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ; kịp thời xử lý công việc trên phần mềm Quản lý văn bản, đồng thời ứng dụng chữ ký số 2 lớp trong quá trình sử dụng; cập nhật đầy đủ hồ sơ cán bộ công chức; công chức chuyên môn cần lập đầy đủ hồ sơ công việc; đảm bảo hệ thống camera tại Bộ phận Một cửa được hoạt động xuyên suốt. Đặc biệt xã cần có giải pháp khắc phục những hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã trao đổi./.

Hoàng Kha