Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Tập huấn hướng dẫn sử dụng một số chức năng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Tập huấn hướng dẫn sử dụng một số chức năng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 03/8/2022, UBND huyện Tháp Mười phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng một số chức năng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp) cho các công chức giải quyết hồ sơ tại các lĩnh vực cấp huyện và cấp xã.

Tại đây, công chức giải quyết hồ sơ tại các lĩnh vực cấp huyện và cấp xã được giới thiệu về Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, Hướng dẫn sử dụng ứng dụng mobile điều hành tác nghiệp để xử lý hồ sơ; Hướng dẫn sử dụng chức năng xử lý nghiệp vụ đối với các TTHC; Thực hiện ký số kết quả giải quyết TTHC tại bước Lãnh đạo duyệt kết quả và văn thư. Bên cạnh đó, Hệ thống còn có chức năng tiếp nhận ý kiến, đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức tham gia giải quyết TTHC để hoàn thiện chức năng hệ thống, tháo gỡ những khó khăn vướn mắc trong quá trình thực hiện.

Việc hướng dẫn sử dụng các chức năng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC giúp công chức giải quyết hồ sơ tại các lĩnh vực cấp huyện và cấp xã có thể thực hiện trên cả điện thoại thay vì máy tính như hiện tại. Qua đó, từng bước số hóa dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Biên tập: Hoàng Kha