Xuất bản thông tin

null Xã Mỹ Hòa cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

Xã Mỹ Hòa cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện vừa đến kiểm tra việc thực hiện CCHC tại UBND xã Mỹ Hòa.

Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Đoàn tiến hành kiểm tra việc niêm yết, công khai các thủ tục hành chính (TTHC), xử lý hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử, quy trình theo dõi hồ sơ. Bên cạnh đó, Đoàn còn kiểm tra thực hiện TTHC thuộc các lĩnh vực: Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên Môi trường, Tài chính Kế hoach, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thông tin.

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá cao việc thực hiện CCHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, cụ thể: ứng dụng tốt phần mềm Một cửa điện tử, tỷ lệ hồ sơ đều giải quyết đúng hẹn, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tuy nhiên, việc niêm yết các TTHC vẫn chưa cập nhật kịp thời, một số văn bản đã hết hiệu lực. Đối với các lĩnh vực khác, Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận kết quả CCHC của xã trong thời gian qua. Tuy nhiên, Đoàn đề nghị xã cần đẩy mạnh thực hiện phần mềm Quản lý văn bản kết hợp sử dụng chữ ký số 2 lớp; lập hồ sơ công việc tại các công chức chuyên môn; bố trí kho lưu trữ hồ sơ; cập nhật, chỉnh lý đầy đủ hồ sơ địa chính. Qua đó, Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu xã cần có kế hoạch khắc phục những hạn chế mà Đoàn đã trao đổi./.

Hoàng Kha