Xuất bản thông tin

null Kiểm tra cải cách hành chính Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra cải cách hành chính Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1

Tại Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1, sáng ngày 04/8/2020, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) huyện vừa đến kiểm tra công tác CCHC của trường.

Năm 2020, công tác CCHC tại Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1 được triển khai sâu sát từ lãnh đạo nhà trường đến từng bộ phận, giáo viên. Qua đó, Trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động, đảm bảo thực hiện hiệu quả và đúng quy định.

Tại Trường, Đoàn kiểm tra CCHC huyện tiến hành kiểm tra tại bộ phận văn thư - lưu trữ, bộ phận kế toán và công tác quản lý hồ sơ giáo viên. Đoàn kiểm tra ghi nhận các kết quả của Trường trong quá trình thực hiện CCHC như: công khai tài chính đúng quy định, quản lý hồ sơ giáo viên khoa học, công tác văn thư thực hiện theo định quy trình. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra yêu cầu Trường cần cập nhật, bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ của giáo viên; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để giáo viên đạt đủ chuẩn; đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 khi thực hiện các TTHC đối với nhà trường và giáo viên; đồng thời có kế hoạch khắc phục các hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã nêu./.

Biên tập: Hoàng Kha