Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Kiểm tra công tác cải cách hành chính xã Thạnh Lợi

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Kiểm tra công tác cải cách hành chính xã Thạnh Lợi

Từ ngày 18/5/2022, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện tiến hành kiểm tra việc thực hiện CCHC tại UBND các xã, thị trấn, các ngành huyện và một số trường học trên địa bàn huyện. Chiều ngày 18/5, Đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra tại xã Thạnh Lợi.

Thời gian qua, lãnh đạo xã Thạnh Lợi đã tập trung chỉ đạo công tác CCHC, khắc phục tốt các hạn chế của năm 2021 và đạt được nhiều kết quả, trong đó nổi bật là thực hiện đúng quy trình trên phần mềm Một cửa điện tử, triển khai và hướng dẫn cho người nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, việc công khai và kiểm soát các TTHC đầy đủ và chặt chẽ, đã ban hành Danh mục hồ sơ và thời hạn bảo quản tài liệu, đã lập hồ sơ, công khai tài chính và tài sản đúng theo quy định.

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận những kết quả mà xã Thạnh Lợi đã đạt được, bên cạnh đó Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu xã Thạnh Lợi đề nghị xã tiếp tục duy trì kết quả, đồng thời khắc phục các hạn chế nhất là lĩnh vực Tư pháp, hồ sơ chỉnh lý địa chính, điều chỉnh lại Quy chế làm việc UBND xã theo đúng quy định; thực hiện tốt chế độ họp, tiếp công dân, hội ý trong giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND xã. Đặc biệt, trong quá trình giải quyết TTHC, đảm bảo trả hồ sơ đúng hạn và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

Biên tập: Hoàng Kha