Xuất bản thông tin

null Tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua các dịch vụ công ích trong mùa dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua các dịch vụ công ích trong mùa dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả được các tổ chức và cá nhân thực hiện qua các dịch vụ công ích như: Dịch vụ công trực tuyến, nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Theo kết quả thống kê trong 05 tháng đầu năm 2021, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Tháp Mười, có trên 800 hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và trên 1.100 hồ sơ được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Việc sử dụng các dịch vụ công ích để thực hiện các thủ tục hành chính giúp cho các tổ chức và cá nhân được thuận tiện trong việc đi lại, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đặc biệt trong mùa dịch Covid-19 hiện nay tránh được tình trạng tập trung đông người, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch./.

Biên tập: Hoàng Kha