Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác cải cách hành chính xã Mỹ Hòa

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra công tác cải cách hành chính xã Mỹ Hòa

Sáng ngày 22/10/2021, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện vừa đến kiểm tra việc thực hiện CCHC của xã Mỹ Hòa.

Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Đoàn tiến hành kiểm tra việc niêm yết, công khai các thủ tục hành chính (TTHC), xử lý hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử, quy trình theo dõi hồ sơ, thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4. Bên cạnh đó, Đoàn còn kiểm tra thực hiện TTHC thuộc các lĩnh vực: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thông tin và Văn thư - Lưu trữ.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc thực hiện CCHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, cụ thể: triển khai tốt các chỉ đạo và tuyên truyền về CCHC; ứng dụng tốt phần mềm Một cửa điện tử và quản lý văn bản, công khai đầy đủ và kiểm soát chặt chẽ các TTHC, hướng dẫn các thông tin cho người dân nắm.

Qua các ý kiến giải trình, Đoàn kiểm tra đề nghị xã Mỹ Hòa cần khắc phục một số hạn chế mà Đoàn đã nêu, đảm bảo hồ sơ của tổ chức, công dân được giải quyết đúng hạn, phát hành đầy đủ văn bản trên phần mềm, khẩn trương lập, chỉnh lý hồ sơ công việc và cập nhật đầy đủ hồ sơ cán bộ công chức; rà soát, bố trí hợp lý vị trí và phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo và công chức chuyên môn thực hiện nhiệm vụ CCHC, có kiểm tra và giám sát. Bên cạnh đó, xã có giải pháp tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, nâng cao chất lượng phục vụ đội ngũ cán bộ công chức và có kiến nghị với ngành chuyên môn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Biên tập: Hoàng Kha