Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác cải cách hành chính xã Trường Xuân

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra công tác cải cách hành chính xã Trường Xuân

Chiều ngày 19/10/2021, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện vừa đến kiểm tra việc thực hiện CCHC tại UBND xã Trường Xuân.

Đoàn đã đến kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát, trách nhiệm giải quyết và công bố, công khai TTHC; việc ứng dụng các phần mềm; kỷ luật, kỷ cương và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; lưu trữ các loại hồ sơ và công tác văn thư,...

Qua buổi kiểm tra, Đoàn ghi nhận các kết quả thực hiện công tác CCHC của xã Trường Xuân, cũng như các đề xuất, kiến nghị của xã. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra yêu cầu xã cần lưu ý một số vấn đề như: tập trung triển khai thực hiện các TTHC mức độ 3, 4; thực hiện soạn thảo văn bản phải theo đúng Nghị định 30 của Chính phủ về công tác văn thư; phân công cụ thể nhiệm vụ lãnh đạo và công chức chuyên môn và thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra đề nghị xã Trường Xuân xây dựng Kế hoạch và có báo cáo khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn đã nêu trong quá trình kiểm tra./.

Hoàng Kha