Xuất bản thông tin

null Kiểm tra cải cách hành chính Trường THCS thị trấn Mỹ An

Trang chủ Tin tức

Kiểm tra cải cách hành chính Trường THCS thị trấn Mỹ An

Chiều ngày 04/8/2020, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) huyện vừa đến kiểm tra công tác CCHC tại Trường THCS thị trấn Mỹ An.

Đoàn tiến hành kiểm tra tại bộ phận văn thư - lưu trữ, bộ phận kế toán và công tác quản lý hồ sơ giáo viên. Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận Trường THCS thị trấn Mỹ An thực hiện tốt công tác CCHC như: thực hiện công tác tài chính, tài sản theo quy định; công tác văn thư – lưu trữ đúng quy trình, tuy nhiên cần phân loại hồ sơ để lưu trữ; hồ sơ giáo viên được quản lý chặt chẽ nhưng cần phải cập nhật, bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ.

Qua kết quả kiểm tra, Đoàn yêu cầu Trường THCS thị trấn Mỹ An cần có kế hoạch và đề ra giải pháp khắc phục một số hạn chế mà Đoàn đã nêu./.

Biên tập: Hoàng Kha