Xuất bản thông tin

null Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 26/7/2021 – 01/8/2021

Chi tiết bài viết Giá cả thị trường

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 26/7/2021 – 01/8/2021

Giá cá tra nguyên liệu 20.500 – 21.500 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 22.374 đồng/kg, với mức giá này người nuôi lỗ 874 – 1.374 đồng/kg.

Tôm trứng được thu mua tại ao có giá dao động từ 80.000 - 90.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng/kg so với tuần trước); tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 160.000 - 180.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Giá một số loài thủy sản khác ổn định so với tuần trước cụ thể: cá Rô 21.000 - 22.000 đồng/kg, cá Lóc nuôi 42.000 – 45.000 đồng/kg, cá Sặc rằn 28.000 – 30.000 đồng/kg, cá Thát lát 40.000 – 41.000 đồng/kg, cá Điêu hồng 34.000 – 35.000 đồng/kg, riêng Ếch 21.000 - 22.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước).

(Hình ảnh minh họa, nguồn Internet)

Tình hình tiêu thụ: giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 6.300 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), giá lúa thường IR 50404 tại ruộng giá 5.300 đồng/kg (tăng 200 đồng/kg so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần giảm so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi (trái) có giá 5.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 4.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ớt có giá 16.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai môn có giá 7.000 đồng/kg (giảm 8.000 đồng/kg so với tuần trước), khoai lang có giá 1.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), mè có giá 35.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng/kg so với tuần trước), sen có giá 10.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), củ cải có giá 3.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), hành lá có giá 14.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu có giá 20.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 25.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 6.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), nhãn có giá 8.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cam soàn có giá 25.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg so với tuần trước), quýt đường có giá 12.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), thanh long có giá 8.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước), ổi có giá 8.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 14.000 kg (tăng 4.000 đồng/kg so với tuần trước), chanh núm có giá 3.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước)

 Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.872 đồng/trứng (tăng 206 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 58.889 đồng/kg (tăng 667 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

Nguồn:www.dongthapxanh.vn