Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Ứng cử viên Đại biểu HĐND cấp huyện và xã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri Ấp 4, xã Đốc Binh Kiều

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Ứng cử viên Đại biểu HĐND cấp huyện và xã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri Ấp 4, xã Đốc Binh Kiều

Tiếp tục các buổi gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để thông qua tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động, bà Trần Thị Quý – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười cùng các ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện – Đơn vị bầu cử số 6 và ứng cử viên Đại biểu HĐND xã Đốc Binh Kiều – Đơn vị bầu cử số 5, đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri Ấp 4, xã Đốc Binh Kiều vào chiều ngày 05/5/2021.

Tại Ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, trên 45 cử tri được nghe thông qua tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu HĐND cấp huyện và xã. Qua đó cử tri mong muốn, nếu được tín nhiệm các Đại biểu HĐND sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình từ những mục tiêu và phương hướng mà chương trình hành động đã đề ra, thật sự là người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri ở cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất tại địa phương.

Tại Đơn vị bầu cử số 6, Đại biểu HĐND huyện có 5 ứng cử viên và Đơn vị bầu cử số 5, Đại biểu HĐND xã Đốc Binh Kiều có 5 ứng cử viên./.

Biên tập: Hoàng Kha