Xuất bản thông tin

null Phó Bí thư Huyện ủy tham gia Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Phó Bí thư Huyện ủy tham gia Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 29/3/2021, tại Trụ sở Khóm 4, thị trấn Mỹ An, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười - Đinh Minh Dũng và bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã tham gia Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Mỹ An tổ chức.

Tại Hội nghị, sau khi nghe thông báo về tiêu chuẩn đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và thông qua tiểu sử tóm tắt của 22 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cử tri nêu ý kiến đóng góp đối với người ứng cử là Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ trước, đồng thời bày tỏ sự tín nhiệm đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, mong rằng nếu trúng cử, các ứng cử viên tiếp tục thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu, làm tốt công tác chăm lo đời sống Nhân dân. Đa số cử tri tham dự Hội nghị đã biểu quyết thống nhất giới thiệu 22 người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Lê Tính