Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND huyện và các ứng cử viên đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri vận động tranh cử

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch UBND huyện và các ứng cử viên đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri vận động tranh cử

Ngày 04/5/2021, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười Trần Thị Quý và các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã Đốc Binh Kiều tiếp xúc vận động bầu cử tại Ấp 1, xã Đốc Binh Kiều.

Sau khi thông qua tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của Chủ tịch UBND huyện và các ứng cử viên đại biểu HĐND, cử tri nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng khẳng định dù có trúng cử hay không, bản thân vẫn tiếp tục hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ và các vấn đề cử tri quan tâm.

Hoạt động nhằm tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc, hiểu rõ hơn về các ứng cử viên, trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu HĐND và tham gia giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu HĐND các cấp.

Bt: Như Ý, Hình: Lê Tính