Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Mỹ Quí, Mỹ Đông, Láng Biển, Phú Điền, Thanh Mỹ, Tân Kiều và thị trấn Mỹ An

Chi tiết bài viết Linh vuc Bau cu

Hội nghị trực tuyến ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Mỹ Quí, Mỹ Đông, Láng Biển, Phú Điền, Thanh Mỹ, Tân Kiều và thị trấn Mỹ An

Sáng ngày 14/5/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị trực tuyến cho 08 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 6 tiếp xúc cử tri các xã Mỹ Quí, Mỹ Đông, Láng Biển, Phú Điền, Thanh Mỹ, Tân Kiều và thị trấn Mỹ An để vận động bầu cử, gồm: Ông Cao Thanh Xuân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Trần Văn Toàn - Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Văn Vũ Minh- Bí thư Huyện ủy Tháp Mười; bà Nguyễn Thị Ngọc Dung- Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Hoàng Chia- Bí thư Huyện Đoàn Tháp Mười; ông Nguyễn Văn Mãnh- Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tháp Mười, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Hợp tác xã Thắng Lợi xã Mỹ Đông và bà Trần Thị Ngọc Cẩm- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tháp Mười.

Sau khi nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tháp Mười thông qua tiểu sử tóm tắt của người ứng cử và từng người ứng cử trình bày Chương trình hành động của mình. Cử tri tại các điểm cầu ở các xã, thị trấn đã bày tỏ niềm tin và kỳ vọng đối với các ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 nếu trúng cử thực hiện tốt vai trò của người đại biểu, luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, nói đi đôi với làm. Quan tâm phát triển kinh tế- xã hội, phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững, phòng chống dịch bệnh Covid-19, chăm lo đời sống Nhân dân. Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống hàng gian, hàng giả, đầu tư xây dựng cầu, đường nông thôn để Nhân dân đi lại thuận tiện, giao lưu hàng hóa dễ dàng./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến