Xuất bản thông tin

null Kiểm tra bầu cử các xã Hưng Thạnh, Thạnh Lợi và Trường Xuân

Chi tiết bài viết Linh vuc Bau cu

Kiểm tra bầu cử các xã Hưng Thạnh, Thạnh Lợi và Trường Xuân

Sáng ngày 26/4/2021, ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện đến kiểm tra, thị sát tại các điểm niêm yết danh sách cử tri và kiểm tra công tác chuẩn bị niêm yết danh sách ứng cử viên tại các xã Hưng Thạnh, Thạnh Lợi và Trường Xuân.

Qua kiểm tra thực tế, các xã đã thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử, niêm yết danh sách cử tri đúng quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số sai sót như tháng sinh đứng trước ngày sinh, sai thông tin về năm sinh của cử tri. Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Tháp Mười – Đinh Minh Dũng lưu ý các địa phương cần rà soát lại sanh sách cử tri đã niêm yết tại các điểm, khu vực bỏ phiếu, điều chỉnh sai sót thông tin của cử tri theo đúng quy định, đồng thời làm tốt công tác niêm yết danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn. Tăng cường công tác an ninh trật tự, bảo vệ danh sách cử tri và ứng cử viên, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình Lê Tính