Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Mỹ An

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Mỹ An

Ngày 18/5/2021. Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thị trấn Mỹ An.

Thị trấn Mỹ An có 8 tổ bầu cử, số lượng đại biểu được bầu là 30, tổng số cử tri 14.595. Đến thời điểm này thị trấn Mỹ An đã thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử theo đúng tiến độ, quy định đề ra, đã phát xong thẻ cử tri. Công tác tuyên truyền bầu cử được thị trấn chủ động triển khai đa dạng với nhiều hình thức, công tác phong chống dịch bệnh được quan tâm.

Qua kiểm tra, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười,Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện đánh giá thị trấn Mỹ An đã thực hiện tốt các bước chuẩn bị bầu cử đúng tiến độ, thời gian quy định, đồng thời đề nghị thị trấn phải tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 theo khuyến cáo 5k, các điểm, khu vực bỏ phiếu cần trang bị nước sát khuẩn, vận động cử tri đi bầu cử phải đeo khẩu trang, trước ngày bầu cử phải tổ chức phun xịt thuốc sát trùng tại các điểm bỏ phiếu để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử để Nhân dân biết và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử, đi bầu đúng, bầu đủ, đảm bảo chất lượng. Tăng cường công tác an ninh trật tự, đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến