Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tháp Mười – Họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 26/01/2021, Huyện ủy Tháp Mười tổ chức họp Ủy ban bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc họp đã thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử; triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử; thảo luận, đề xuất triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; thảo luận dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu cấp huyện, cấp xã.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện giao UBND huyện triển khai kế hoạch bầu cử, trong đó ghi rõ thời gian bắt đầu, thời gian thực hiện và thời gian kế thúc; Phòng Nội vụ huyện tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên UBBC; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hiệp thương lần đầu đúng quy định; các đồng chí thành viên UBBC thực hiện các nhiệm vụ theo phân công; chủ động lãnh, chỉ đạo các xã, thị trấn được giao phụ trách, để công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt hiệu quả./.

 Bt: Thúy Ly + Hình: Lê Tính (TTVH-TT-TT)