Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Ủy ban Bầu cử huyện tổ chức hội nghị triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tháp Mười – Ủy ban Bầu cử huyện tổ chức hội nghị triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 29/01/2021, Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Tháp Mười tổ chức hội nghị triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho thành viên UBBC các xã, thị trấn trong huyện.

Các đại biểu được nghe UBBC huyện thông qua dự thảo hướng dẫn về công tác nhân sự Đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp; Hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu; kế hoạch của Ủy ban bầu cử huyện về thực hiện công tác bầu cử, những nội dung quan trọng, những điểm mới, các mốc thời gian triển khai thực hiện các bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Đinh Minh Dũng, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBBC huyện nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; sau hội nghị các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch bầu cử của địa phương mình; thành lập các bộ phận, tiểu ban; thực hiện tốt công tác hiệp thương và giới thiệu người ứng cử; báo cáo thành phần, số lượng người ứng cử trước ngày 04/02/2021. Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, Chủ tịch UBBC huyện yêu cầu các cấp uỷ Đảng, tập trung lãnh đạo bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử;

Cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày chủ nhật, ngày 23/5/2021. Tháp Mười có 11 đơn vị bầu cử.

Bt: Thúy Ly, Hình: Lê Tính ( TTVH-TT-TT)