Xuất bản thông tin

null Phó Chủ tịch UBND huyện và các ứng cử viên đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Chi tiết bài viết Tin tức

Phó Chủ tịch UBND huyện và các ứng cử viên đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Ngày 06/5/2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười Lê Văn Ngọt và các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã Trường Xuân tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại ấp 6B, xã Trường Xuân.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi thông qua tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu HĐND, cử tri nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình. Trên cơ sở đó giúp cử tri tiếp xúc, hiểu rõ hơn về các ứng cử viên, từ đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu HĐND các cấp, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri cũng kỳ vọng, với sự năng động, sáng tạo và sức trẻ, các ứng cử viên sau khi đắc cử tiếp tục hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, chú trọng thực hiện các vấn đề cử tri quan tâm.

Bt: Như Ý