Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Khẩn trương niêm yết danh sách ứng cử viên

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Khẩn trương niêm yết danh sách ứng cử viên

Trong ngày 03/5/2021, 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tháp Mười khẩn trương hoàn thành niêm yết danh sách và tóm tắt tiểu sử những ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBBC huyện – Trần Thị Quý cùng các thành viên đã đến kiểm tra công tác này.

Theo đó, tính đến chiều ngày 03/5, hầu hết các đơn vị đã hoàn thành công tác niêm yết danh sách và tóm tắt tiểu sử những ứng cử viên tại Trụ sở cơ quan, Nhà văn hóa, Trường học, nơi đông dân cư,.. Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBBC huyện – Trần Thị Quý yêu cầu các địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện niêm yết đúng danh sách, biểu mẫu, việc niêm yết phải mang tính thẩm mỹ cao, đồng thời có biện pháp quản lý bảng niêm yết và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri nắm bắt thông tin về danh sách và tiểu sử các ứng cử viên.

Tại huyện Tháp Mười, trong đợt bầu cử này có 5 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, 8 ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh, 55 ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện và 578 người ứng cử Đại biểu HĐND cấp xã./.

Biên tập: Hoàng Kha