Xuất bản thông tin

null Đoàn kiểm tra tiểu ban tuyên truyền bầu cử tỉnh làm việc tại huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn kiểm tra tiểu ban tuyên truyền bầu cử tỉnh làm việc tại huyện Tháp Mười

Chiều ngày 20/4/2021, Đoàn kiểm tra tiểu ban tuyên truyền bầu cử tỉnh Đồng Tháp do bà Lê Thị Kim Loan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử tại huyện Tháp Mười.

Theo báo cáo, việc triển khai thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn huyện Tháp Mười đúng quy định, tiến độ và kế hoạch đề ra. Huyện Tháp Mười có 11 đơn vị bầu cử cấp huyện, cấp xã là 88, số lượng đại biểu được bầu cấp huyện là 33, cấp xã là 346. Số khu vực bỏ phiếu: 88. Đến thời điểm này huyện Tháp Mười đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn lập danh sách chính thức 55 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và 578 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Công tác tuyên truyền bầu cử được xã chủ động triển khai đa dạng với nhiều hình thức phong phú như pano, áp phích, thực hiện chuyên mục tuyên truyền về bầu cử trên Trang thông tin điện tử của huyện và trên hệ thống truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn.

Qua kiểm tra, giám sát thực tế tại xã Mỹ An và làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Tháp Mười, bà Lê Thị Kim Loan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao công tác tuyên truyền, chuẩn bị bầu cử của huyện Tháp Mười, đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo bầu cử huyện tiếp tục lãnh đạo công tác tuyên truyền, chuẩn bị bầu cử đảm bảo tiến độ, đúng quy định. Quan tâm rà soát danh sách cử tri, lập thẻ cử tri chặt chẽ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử để cử tri hiểu được mục đích, ý nghĩa của bầu cử, từ đó tích cực tham gia đi bầu đúng, bầu đủ, đảm bảo thời gian quy định. Ủy ban bầu cử huyện tăng cường công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử. Làm tốt việc tổ chức cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, quan tâm công tác phòng, chống dịch bệnh trong bầu cử, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị các bước để công tác bầu cử đạt kết quả tốt nhất.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Hoàng Kha