Xuất bản thông tin

null Họp Ủy ban bầu cử công bố về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Họp Ủy ban bầu cử công bố về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 04/02/2021, Ủy ban bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Tháp Mười tổ chức họp đột xuất công bố về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Ủy ban bầu cử huyện thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 33 đại biểu có 11 đơn vị bầu cử và cấp xã là 364 đại biểu với 88 tổ bầu cử. Mỗi xã, thị trấn có từ 25 đến 30 đại biểu cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc 5 nhóm gồm: khối Đảng, khối Nhà nước, Lực lượng vũ trang, Mặt Trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, Ấp và các thành phần khác.

Phát biểu tại cuộc họp,Ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện lưu ý các xã, thị trấn cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu phải  đảm bảo đúng quy định, chọn những người có năng lực, phẩm chất đạo đức, có khả năng đóng góp ý kiến và đảm bảo tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ  theo quy định./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Lê Tính