Xuất bản thông tin

null Kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai công tác bầu cử

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai công tác bầu cử

Sáng ngày 10/3/2021, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Tháp Mười do ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện làm Trưởng đoàn đến kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Mỹ Hòa và Hưng Thạnh.

Đoàn đã kiểm tra các vấn đề liên quan đến việc ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử; tổ chức hội nghị hiệp thương điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tại 2 xã; dự kiến số lượng ứng cử viên, thành phần nhân sự, độ tuổi; công tác điều tra, lập danh sách cử tri; công bố các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; tiến độ triển khai công tác bầu cử, công tác tổ chức tuyên truyền bầu cử.

Qua kiểm tra, ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện yêu cầu UBBC các xã tiếp tục bám sát kế hoạch và hướng dẫn của Luật Bầu cử để đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, kế hoạch đề ra. Hồ sơ ứng cử phải tuân thủ quy trình theo hướng dẫn của Phòng Nội vụ huyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, chuẩn bị tốt công tác hiệp thương lần 2, triển khai công tác bầu cử đảm bảo đúng quy định./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Lê Tính