Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Họp Ủy ban bầu cử huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Họp Ủy ban bầu cử huyện

Sáng ngày 03/6/2021, Huyện ủy Tháp Mười tổ chức họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc họp đã thông qua Dự thảo xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua danh sách dự kiến khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác bầu cử và Thông qua kinh phí bầu cử của huyện.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười - Nguyễn Văn Vũ Minh, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện và Ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện đã thống nhất Dự thảo xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Về phần khen thưởng các tập thể cá nhân, giao Phòng Nội vụ rà soát bổ sung thêm một số tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác bầu cử vào danh sách đề nghị tỉnh, huyện khen thưởng theo quy định. Riêng phần kinh phí đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch bổ sung thêm phần chi đảm bảo an ninh trật tự và tuyên truyền bầu cử cho các đơn vị. Ủy ban bầu cử huyện chuẩn bị kế hoạch tổ chức tổng kết công tác bầu cử và rút kinh nghiệm theo quy định./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Lê Tính