Xuất bản thông tin

null Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 26/3/2021, tại Nhà ông Trần Văn Châu, Khóm 3, thị trấn Mỹ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Mỹ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi nghe thông báo về tiêu chuẩn đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua tiểu sử tóm tắt đối với 28 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp. Trong đó có bà Trần Thị Quý, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười và ông Lê Văn Ngọt, Phó Chủ tịch UBND huyện, cử tri nêu ý kiến những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 có đầy đủ các tiêu chuẩn quy định. Về đạo đức, lối sống, gia đình gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách và pháp luật cùng các quy định của chính quyền địa phương và mong muốn các ứng cử viên tiếp tục có Chương trình hành động cụ thể, quan tâm công tác chăm lo đời sống Nhân dân.

Tại hội nghị 100% cử tri đã biểu quyết thống nhất giới thiệu 28 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Lê Tính