Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Phó Bí thư Huyện uỷ kiểm tra các điểm bầu cử

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Phó Bí thư Huyện uỷ kiểm tra các điểm bầu cử

Ngày 04/5/2021, Phó Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười – Chủ tịch UBBC huyện Đinh Minh Dũng kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương trong huyện.

Phó Bí thư Huyện uỷ đã kiểm tra một số điểm bỏ phiếu, khu vực niêm yết danh sách cử tri tại xã Mỹ An và xã Phú Điền. Qua kiểm tra cho thấy các xã đã chuẩn bị các bước cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo đúng quy định. Tại các địa điểm bỏ phiếu đã niêm yết danh sách cử tri; công tác tuyên truyền thông qua băng ron trực quan được chú trọng, quan tâm thực hiện, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bầu cử.

Phó Bí thư Huyện uỷ cũng đề nghị các xã cần tiếp tục chú trọng đến công tác tuyên truyền, treo khẩu hiệu, trang trí khu vực bỏ phiếu, chủ động phòng dịch bệnh...Được biết Tháp Mười có 11 đơn vị bầu cử cấp huyện, cấp xã là 88, số khu vực bỏ phiếu là 88. Số đại biểu được bầu cấp huyện là 33, cấp xã là 346.

Bt: Như Ý, Hình: Vũ Chiến