Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lần 2

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tháp Mười – Họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lần 2

Ngày 02/02/2021, Huyện ủy Tháp Mười tổ chức họp Ủy ban bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lần 2.

Cuộc họp đã thông qua dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử huyện và dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác tổ chức hội nghị hiệp thương.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện thống nhất ban hành Quy chế làm việc của UBBC cấp huyện và thời gian tổ chức hiệp thương lần 1 cấp huyện và xã vào 2 ngày 08 và 09/02/2021./.

Bt: Nguyễn Thu