Xuất bản thông tin

null Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tháp Mười

Chiều ngày 30/3/2021, ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các ngành có liên quan đã có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện Tháp Mười về công tác chuẩn bị bầu cử.

Tại huyện Tháp Mười, số đơn vị bầu cử cấp huyện là 11, số đơn vị bầu cử cấp xã là 88; khu vực bỏ phiếu là 88. Số lượng đại biểu HĐND được bầu cấp huyện là 33, UBBC huyện đã tiếp nhận được 67 hồ sơ người ứng cử đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 01 hồ sơ tự ứng cử. Số lượng đại biểu HĐND được bầu cấp xã là 346, UBBC các xã, thị trấn đã tiếp nhận được 701 hồ sơ người ứng cử đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 03 hồ sơ tự ứng cử.

Theo báo cáo của UBBC huyện Tháp Mười, tính đến hết tháng 3/2021, tình hình chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra, quy trình được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ và đúng theo quy định của Luật Bầu cử. Bên cạnh đó, huyện Tháp Mười cũng đã thành lập Đoàn công tác kiểm tra, giám sát tiến độ tại các xã, thị trấn.

Qua trao đổi, lãnh đạo huyện Tháp Mười đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để Đoàn công tác giải đáp. Ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý huyện Tháp Mười tiếp tục hiện hiện công tác bầu cử theo đúng chỉ đạo và kế hoạch đề ra; chú trọng công tác tuyên truyền, trong đó phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bám sát cơ sở để nắm tình hình; tăng cường an ninh trật tự, đảm bảo cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất./.

Biên tập: Hoàng Kha