Xuất bản thông tin

null Đoàn Công tác Sở Nội vụ làm việc tại huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đoàn Công tác Sở Nội vụ làm việc tại huyện Tháp Mười

Chiều ngày 30/3/2021, Đoàn công tác Sở Nội vụ đến làm việc với UBND huyện Tháp Mười về công tác chuẩn bị bầu cử và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Theo báo cáo của UBBC huyện Tháp Mười, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Hiện UBBC huyện đang rà soát hồ sơ, tiểu sử các ứng cử viên; lập danh sách cử tri và tiến hành nhập thông tin cử tri vào danh sách, chuẩn bị cho niêm yết danh sách cử tri từ ngày 01 đến ngày 10/4/2021.

Đối với điều tra cơ sở hành chính năm 2021, huyện tiến hành đúng quy định và bảo đảm tiến độ, chất lượng. Hiện huyện đang thực hiện Bước 1: Các cơ quan, đơn vị ngành huyện và các xã, thị trấn tiến hành nhập thông tin các phiếu điều tra, sẽ kết thúc vào ngày 03/4/2021 để chuyển qua Bước 2 và 3.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Sở Nội vụ đã trao đổi với UBND huyện Tháp Mười về những vấn đề về công tác bầu cử cần chú trọng hiện nay, đồng thời trưng dụng cán bộ phụ trách công nghệ thông tin hỗ trợ trong công tác kiểm tra phiếu bầu. Đảm bảo điều tra cơ sở hành chính hoàn thành trước ngày 10/4/2021.

Biên tập: Hoàng Kha