Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu năm 2022

Nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư vào huyện và tìm các doanh nghiệp để kết nối cung cầu sản phẩm, ngày 04/3/2022, UBND huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và kết nối cung cầu năm 2022. Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Kế hoạch - Đầu tư, Hiệp Hội Doanh nhân tỉnh, Hội Doanh nhân tỉnh và trên 50 công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia Hội nghị.

Hiện tại, Tháp Mười có rất nhiều Dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào khu cụm công nghiệp Trường Xuân và Tân Kiều ở các lĩnh vực như giày da, may mặc, thủ công, mỹ nghệ, các sản phẩm làm từ gạo, lắp ráp linh kiện điện tử, năng lượng tái tạo, bệnh viện, du lịch sinh thái và đầu tư các khu đô thị, cụm tuyến công nghiệp mà huyện đã quy hoạch....Ngoài ra, huyện cũng kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản của huyện và xây dựng cơ sở chế biến các sản phẩm nông sản.

Trong Hội nghị, các doanh nghiệp cũng tìm hiểu điều kiện phát triển của huyện, khả năng triển khai các dự án, khả năng thu hồi vốn, các chính sách ưu đãi đầu tư; giới thiệu các sản phẩm tiềm năng có thể triển khai cho người dân trong huyện thực hiện; các doanh nghiệp cũng đóng góp nhiều ý kiến về thị trường để huyện tham khảo có định hướng phát triển. Hội nghị cũng là dịp để các doanh nghiệp trao đổi, tìm hiểu để liên kết hợp tác.

Trong Hội nghị, có 05 nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư vào các lĩnh vực đang kêu gọi đầu tư của huyện./.

Bt: Thuý Ly, Hình: Hoàng Kha